วิธีดูแลรักษารถยนต์

หลังจากที่ได้กล่าวถึงพื้นฐานการดูแลรถยนต์จากภายนอกแล้ว การดูแลภายใน รวมถึงเครื่องยนต์ก็เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อยืดอายุการใช้งาน ผู้ขับขี่จึงควรต้องตรวจเช็กอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

พื้นฐานการดูแลรถยนต์ภายใน

  • น้ำมันเครื่อง ดึงก้านน้ำมันเครื่องออกมาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับสักครู่ (1-5นาที) จากนั้นเช็ดทำความสะอาดปลายก้านที่มีน้ำมันเครื่องติดออกมา แล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิมอีกครั้ง ปล่อยไว้สักครู่แล้วดึงออกมาดูว่ามีน้ำมันเครื่องคงเหลืออยู่ปริมาณเท่าไร โดยดูได้จากเกจวัดระดับ และที่ดีที่สุดคือระดับน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในจุด F หรือ FULL นั่นเอง
  • เช็กน้ำมันเครื่อง ทุก 2-3 สัปดาห์ เพื่อตรวจเช็คสภาพ และระดับปริมาณน้ำมันเครื่อง นอกจากนี้การเลือกใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพดี และรักษาระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญ
  • ตรวจหม้อน้ำ ควรตรวจเช็คให้มั่นใจว่าหม้อน้ำอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เติมน้ำสะอาดลงในหม้อน้ำจนถึงขีดที่กำหนดหากพบว่าระดับน้ำพร่องลง เพื่อช่วยให้ระบบระบายความร้อนในรถยนต์เป็นไปอย่างสมบูรณ์
  • น้ำมันเบรก , น้ำมันคลัทช์, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ให้สังเกตระหว่าง Min กับ Max ถ้าในระดับปกติต้องไม่เกิน Max และไม่ต่ำกว่า Min
  • ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ควร
  • แบตเตอรี่ สำหรับแบตฯ แห้งไม่ต้องดูแลอะไรมาก เพียงแค่สังเกตอาการ หรือถึงตามระยะเวลาอายุการใช้งาน ถ้าเป็นแบตเตอรี่น้ำ ต้องคอยเติมอยู่เสมอไม่ให้ขาด และไม่ล้นจนเกินไป เพราะเมื่อมันเดือดกรดจะล้นออกมากัดขั้ว หรือตัวถังรถได้
  • น้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำ เช็คในตอนที่เครื่องยนต์ไม่มีความร้อน ดูสี ดูสภาพ ว่ายังดูดีเหมือนตอนแรกไหม
  • เช็กไส้กรอง สัญญาณไฟรอบตัวรถ