รถยนต์ในยุคปัจจุบัน

หากพูดถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตแล้ว นอกจากปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคแล้ว ในปัจจุบันหลายคนก็ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ท หรือแม้แต่รถยนต์ซึ่งขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ เพราะการมีรถยนต์ส่วนตัวช่วยทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวดเร็ว ประหยัดเวลา สร้างรายได้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขนส่งด้วยระบบโลจิสติกส์ แต่ทั้งนี้รถยนต์เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อเรา

รถยนต์คันแรกของโลก

“Benz Patent Motorwagen” ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “รถยนต์” ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดยยกย่อง คาร์ล เบนซ์ ว่าเป็นผู้ประดิษฐ์รถยนต์คันแรกของโลกได้สำเร็จ แต่เป็นรถยนต์ซึ่งมีเพียง 3 ล้อ ต่อมาเบนซ์ได้พัฒนายนตรกรรมคันแรกของโลกที่ผลิตภายใต้แนวคิดแบบองค์รวม โดยได้นำตัวยานพาหนะและเครื่องยนต์มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบเครื่องจักรกลอันมีประสิทธิภาพที่น่าทึ่งขึ้นเป็นครั้งแรก มีการผลิตล้อแบบซี่ลวดและยางตัน ปรับให้มีเกียร์เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการขับ และนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีการผลิตรถยนต์ออกมาหลากหลายรูปแบบ หลากหลายยี่ห้อ รุ่น รวมถึงประสิทธิภาพการใช้งานตามความต้องการ

รถยนต์คันแรกที่เข้ามาในประเทศไทย ปรากฎหลักฐานว่ามีการนำมาใช้งานในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2444 ซึ่งกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงประชวร จึงเสด็จไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีส และทรงสั่งซื้อรถเดมเลอร์ รุ่นปี ค.ศ.1910 จากตัวแทนจำหน่ายที่ฝรั่งเศสและทรงนำเข้ามากรุงเทพฯ หลังจากนั้นจึงนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระราชบิดา ซึ่งพระองค์ก็ทรงโปรดรถพระที่นั่งคันนี้มากเพราะสะดวกสบายและเดินทางได้เร็วกว่ารถม้า นับเป็นรถยนต์พระที่นั่งคันแรกในประวัติศาสตร์และเป็นจุดกำเนิดรถยนต์ในประเทศไทยอีกด้วย